Kaipaako organisaationne ammattitaitoista kehittäjää luotsaamaan palkkahallinnon tehostamista askel askeleelta?

Tukea palkkahallinnon askeliin

Toimin apuna palkanlaskennan ja palkitsemisen kehittämisessä. Yhteistyössä Palkita Consultingin kanssa, yrityksenne saa ammattitaitoisen lisäresurssin palkkausjärjestelmän, palkanlaskennan mallien, prosessien sekä toimintatapojen kehittämiseen. Toimin kehittäjänä ja osaajana, jolla on kokonaiskäsitys projektin vaiheista ja niiden kehitysaskeleiden eteenpäin viemisestä. Hoidan kehitysprojektinne laajaan kokemukseen pohjautuvalla ammattitaidolla ja hyvällä draivilla tehokkaasti.

Palkan kiemurat

Palkkahallinto on lakien ja työehtosopimusten alainen, yksi yrityksen kriittisimmistä prosesseista. Sen oikeellisuus ja sujuvuus on merkittävä tekijä työnantajakuvalle.

Tarjoan yrityksille palkkahallinnon kehitysprojekteja seuraavasti:

Palkkahallinnon tehostaminen:
Palkat tilillle kustannustehokkaasti, oikein ja ajallaan

 • Pohditko, miten yrityksenne palkanlaskentaa voisi tehostaa,
  mutta et hahmota mihin pitäisi tarttua ja miten sitä voisi kehittää?
 • Kaipaavatko organisaatiosi palkanlaskennan mallit, toimintatavat ja prosessit uudistamista, mutta kehittämisprojektin käynnistämiseen ei ole resursseja tai tarvittavaa osaamista?

Toteutan kehitysprojektit vankalla ammattitaidolla nykytilan kartoittamisesta ylläpitovaiheeseen.

Nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden määrittely

Tavoitteen asettaminen ja projektisuunnitelman laadinta

Projektin toteutus ja muutosten hallinta

Projektin päätös ja siirtyminen ylläpitovaiheeseen

Palkkahallinnon kehittäminen:
Tehtävän mukainen palkka ja työkalu suoriutumisen arviointiin

 • Onko organisaationne tehtävien mukainen palkkaus ajantasalla,
  oikeudenmukainen ja läpinäkyvä?
 • Onko käytettävissänne työkalu suorituksen objektiiviseen arviointiin?

Autan tehtävien vaativuuksien arvioinnissa ja kilpailukykyisen palkkatason määrittelyssä.
Saatte kauttani selkeän työkalun palkan henkilökohtaisen osuuden arviointiin.

Asiakastarinat

Scania Suomi Oy:ssä toteutettiin organisaatiomuutos, jossa pirstaloitunut palkkahallinto keskitettiin yhteen yritystason HR-tiimiin. Prosessien ja toimintatapojen virtaviivaistaminen lisäsi merkittävästi palkkahallinnon tehokkuutta ja toiminnan laatua. Muutoksen myötä myös palkanlaskijoiden osaaminen ja motivaatio kasvoivat.

Prosessien ja toimintatapojen virtaviivaistamisella lisää tehokkuutta

Raskasta kuljetuskalustoa ja meri- ja teollisuusmoottoreita maahantuova sekä raskaankaluston korjaamopalveluita tuottava Scania Suomi Oy:ssa toteutettiin muutama vuosi sitten organisaation muutos, jossa keskitettiin palkkahallinnon toiminnot yhteen yhtenäiseen yritystason HR-tiimiin. Ennen palkkahallinnon uudelleenorganisointia palkanlaskenta oli pirstaloitunut. Palkanlaskennan tiimejä toimi monella eri paikkakunnalla, useamman eri esihenkilön vetäminä. Palkkahallinnon käytännöt poikkesivat eri toimipisteissä toisistaan, toimintatavat sekä roolit että vastuut palkkahallinnon ja korjaamotoimintojen esimiesten välillä eivät vastanneet nykyaikaista tapaa toimia.

 • Koimme, että palkkahallinnon prosessien ja toimintatapojen virtaviivaistaminen on välttämätöntä, jotta pystymme Scania Suomessa hoitamaan palkanlaskennan yhtenäisellä, tasavertaisella ja laadukkaalla tavalla. Palkat on laskettava kustannustehokkaasti, oikein ja ajallaan”, kertoo Scania Suomen HR-johtaja Merja Hyttinen kehitysprojektin tavoitteista.

Ammattitaitoinen yhteistyökumppani

Yhtenäisten palkkahallinnon prosessien ja toimintamallien luomisen lisäksi projektin tavoitteena oli keskittää palkanlaskenta yhteen HR-tiimiin.  Toteutettava kehityshanke oli kokonaisuudessaan laaja, täysipäiväistä työpanosta sekä vahvaa palkkahallinnon ammattitaitoa vaativa projekti. Täysipäiväistä resurssia Scanialta ei talon sisältä löytynyt.

 • Näimme tarpeelliseksi investoida ammattitaitoiseen, palkkahallinnon kokonaisuuden tuntevaan ja kokeneeseen kumppaniin. Halusimme käyttöömme konsultin, joka tuntee parhaat käytännöt ja pystyy välttämään mahdolliset kompastuskivet projektin varrella”, Merja Hyttinen painottaa.

Palkita Consulting Oy:n Tuija Räsäsen osaaminen vastasi Scanian tarpeita. Tuija asettui taloksi ja otti projektin haltuunsa. Kehityshanke käynnistyi palkkahallinnon nykytilan kartoitusvaiheella. Palkkahallinnon prosessien kuvaamisessa kehityskohteet tunnistettiin ja projektin osa-alueet hahmottuivat. Laaja hanke palasteltiin, minkä seurauksena tunti- ja kuukausipalkkojen yhtenäisten palkanlaskentakäytäntöjen kehittämistä varten perustettiin itsenäiset projektinsa. Uusien tehokkaiden toimintatapojen luomisessa hyödynnettiin muun muassa järjestelmäintegraatiota.

 • Korjaamopuolen henkilöstön tuntileimaukset oli mahdollista integroida korjaamon toiminnanohjausjärjestelmästä palkanmaksumoduulin avulla suoraan palkanmaksujärjestelmään.  Näin pystyimme tehostamaan palkanlaskijan työvaiheita ja luopumaan manuaalisesta työstä, Merja Hyttinen kertoo yhdestä merkittävästä projektin ratkaisuista.

Uudistetuilla toimintatavoilla lisää ammattitaitoa

Kehitysprojektin tuloksia arvioitaessa Scanialla ollaan tyytyväisiä.

 • Uudet palkkahallinnon virtaviivaistetut prosessit ja yhtenäiset toimintatavat ovat tuoneet meille paljon tehokkuutta. Nyt palkanlaskenta toimii yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Myös palkanlaskijoiden ja korjaamotoimintojen esimiesten roolit ja vastuut on selkeytetty. Modernimmat työskentelytavat ja aikaisempaa laajemmat palkanlaskennan työtehtävät ovat kehittäneet palkanlaskijoiden osaamista ja lisänneet myös motivaatiota, Merja Hyttinen listaa projektin tuloksia.

Kehittämishanke kosketti Scanialla laajasti koko organisaatiota ja se vaati useampien eri liiketoimintojen vetäjien ja asiantuntijoiden panosta. Jotta kaikki tarvittava tieto saatiin organisaatiosta kerättyä, vaati se jämäkkää projektinhallintaa ja avointa kommunikointia.

 • Palkita Consulting oli onnistunut valinta toteuttamaan kehityshankkeemme. Tuijan vahvan ammattitaidon lisäksi, häneltä löytyi jämäkkyyttä ja sitkeyttä projektin eteenpäin viemisessä. Hän on luotettava ja aikaansaava kumppani, jonka avulla kehityshankkeen käyttöönotossa onnistuttiin sujuvasti.  Nämä ovat ominaisuuksia, joiden avulla varmistetaan myös se, että investoinnilla on edellytykset maksaa itsensä takaisin, Merja Hyttinen summaa tyytyväisenä yhteistyökumppanin merkitystä ja onnistunutta kehityshanketta.

Yritys

Tukea palkkahallinnon tehostamiseen & kehittämiseen

Palkita Consulting Oy on toiminut vuodesta 2010 lähtien ja sen ydintoimintaa on palkkahallinnon toimintatapojen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Vankka osaamiseni on kertynyt monipuolisissa palkka- ja henkilöstöhallinnon päällikkö- ja asiantuntijatason tehtävissä. Olemme tehneet, yhteistyössä asiakasorganisaatioiden omien osaajien kanssa, useita palkkahallinnon kehitysprojekteja, aina kartoitusvaiheesta käyttöönottoon saakka.

Kehitysprojekteihin liittyy aina toimintatapojen muutoksia, mitkä edellyttävät usein vanhojen käytänteiden poistamista ja uusien sopimista. Yhteistyöverkostojen kautta pystyn hyödyntämään myös juridista tukea tarpeen mukaan.

Olen intohimoinen kehittäjä ja onkin onni, että konsultin työssä pääsen antamaan osaamiseni organisaatioiden palkkahallinnon mielenkiintoisiin kehittämisprojekteihin.

Työn vastapainona harrastan juoksua, joka on verrattavissa tekemääni kehitystyöhön. Palkkahallinnon kehitysprojektit ovat pitkäkestoisia, kestävyyslajeihin verrattavissa olevia, sitkeyttä vaativia hankkeita. Maratonjuoksijana minulta löytyy niin kestävyyttä kuin draiviakin vaativien kehitysprojektien tehokkaaseen läpiviemiseen.

Lenkkipoluilla juostessa ajatukset selkeytyvät ja prosessoituvat, jolloin löydän usein ratkaisuja käynnissä oleviin asiakasprojekteihin.

Ota yhteyttä

Tuija  Räsänen
Senior HR and Payroll Advisor
MBA, ICF Certified Executive Coach
040 730 2654
etunimi.sukunimi@palkita.fi

Lähetä viesti